Po przegranej w wyborach na prezesa partii, dotychczasowy lider PSL Waldemar Pawlak podjął decyzję o odejściu z rządu i rezygnacji z pełnionych funkcji wicepremiera i ministra gospodarki. Premier Donald Tusk przyjął rezygnację. Po podaniu się do dymisji Waldemara Pawlaka, obowiązki szefa resortu gospodarki będzie pełnił dotychczasowy wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak.

Mieczysław Kasprzak to jeden z autorów projektów ustaw energetycznych, w tym projektu ustawy o OZE. W tym roku wiceminister gospodarki często komentował stan prac nad nowymi regulacjami dla sektora OZE, a także pojawiał się na konferencjach branżowych poświęconych wybranym zagadnieniom związanym z energetyką odnawialną, podczas których informował o pracach nad trójpakiem energetycznym.

Jak zmiany na stanowisku szefa resortu gospodarki mogą wpłynąć na prace nad ustawą o OZE i pozostałymi ustawami z tzw. trójpaku energetycznego? Zdaniem wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, w przypadku zwolnienia stanowiska szefa MG przez Waldemara Pawlaka, prace nad ustawami energetycznymi opóźnią się.

Zgodnie z ostatnimi komunikatami przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, finalne projekty ustaw energetycznych, w tym ustawy o OZE, są już gotowe i wkrótce powinny trafić do parlamentu.

Presję - zwłaszcza w zakresie szybkiego przyjęcia ustawy o OZE - wywiera Komisja Europejska, która grozi Polsce wielomilionowymi karami za prawie dwuletnie opóźnienie w przyjęciu regulacji z unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, które do polskiego prawa ma implementować ustawa o OZE.


Źródło: http://www.gramwzielone.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.