W ubiegłym roku zielone elektrownie wyprodukowały 6 289 GWh energii elektrycznej – wynika z najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Oznacza to wzrost rok do roku o 17 proc. i udział w krajowym zużyciu prądu na poziomie 4 proc. (w 2011 roku było to 3,4 proc.). Zestawienie nie obejmuje jednak produkcji energii we współspalaniu biomasy z kopalinami, które w 2011 roku wygenerowało ok. 5 900 GWh, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy ta wartość mogła jeszcze wzrosnąć.

Kolejny rok z rzędu najistotniejszy przyrost mocy i produkcji odnotowała energetyka wiatrowa. Aż o 41 proc. wzrosła ilość wytwarzanego przez nie prądu. W 2012 roku wiatraki wygenerowały 3 954 GWh. W tym czasie o blisko 40 proc. zwiększyła się ich moc zainstalowana. Na koniec grudnia było to już 2 534 MW.

W minionym roku aż o jedną dziesiątą spadła natomiast produkcja w elektrowniach wodnych. W porównaniu do bardzo dobrego 2010 roku spadek wynosi aż 30 proc. Ubiegłoroczny spadek wytwarzania do poziomu 2 264 GWh to efekt słabych warunków hydrologicznych. Podobnie jak w ubiegłych latach nie odnotowaliśmy także większego wzrostu mocy hydroelektrowni. Według informacji Urzędu Regulacji Energetyki do września przybyło zaledwie 19 elektrowni wodnych o łącznej mocy niespełna 7 MW.

Wiele wskazuje na to, że najbliższe 12 miesięcy mogą przynieść już mniejszy wzrost produkcji ekologicznego prądu. Od ponad roku inwestorzy nie mogą bowiem doczekać się nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wstrzymuje kolejne inwestycje.
 
Źródło: www.reo.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.