Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin sp. z o.o.
ul. Giżycka 1/10
60-106 Poznań

Tel./Fax: 61 825 3122

NIP: 7792406163
REGON: 302134965
KRS: 0000423661
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 100.000 zł
 
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Nr konta: 78 1540 1056 2105 9093 4151 0001

Prezes Zarządu: Mariusz Urbański
Wiceprezes Zarządu: Wojciech Wojciechowski

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.