Słoneczna energia elektryczna, uważana za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii, jest wyjątkowa pośród nowych źródeł ze względu na wiele korzyści energetycznych i pozaenergetycznych. Z uwagi na swój olbrzymi potencjał związany z bezpośrednią konwersją wszędzie dostępnego promieniowania słonecznego na energię elektryczną, ma ona szansę zostać w przyszłości poważną alternatywą dla paliw kopalnych. Dzięki temu jest ona skutecznym sposobem zapewnienia dostaw „czystej” energii w krajach uprzemysłowionych i dostarczania energii elektrycznej krajom rozwijającym się bez obawy o bezpieczeństwo dostaw i zanieczyszczenie środowiska. Stąd też fotowoltaika świetnie wkomponowuje się w energetyczne i ekologiczne programy czy projekty na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym.

Projekt realizowany przez PEG, wykorzystujący najnowsze technologie, nie tylko pozytywnie wpłynie na poprawę bilansu energetycznego w województwie lubuskim, ale również znacząco przyczyni się do zmniejszenia emisji do atmosfery substancji szkodliwych dla środowiska.

Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż misja oraz cele stawiane przez PEG w pełni pokrywają się ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego, Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Krośnieńskiego, Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego, Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego, a także z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku.

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.