Zgodnie z oficjalnym komunikatem spółki Enea S.A. Maciej Owczarek, prezes zarządu, złożył wypowiedzenie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Wypowiedzenie umowy nastąpiło z dniem 28 września 2012 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Enea informuje, iż wypowiedzenie ww. umowy na dzień złożenia wypowiedzenia nie jest równoznaczne z formalną rezygnacją z funkcji pełnionej w zarządzie spółki.

Po rezygnacji Macieja Owczarka ze stanowiska prezesa zarządu Enei rada nadzorcza spółki 1 października powierzyła Januszowi Bilowi obowiązki prezesa. 

Janusz Bil pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. handlowych od 19 marca 2012 r. Jest absolwentem łódzkich uczelni – politechniki i uniwersytetu. W latach 2007 – 2011 pracował na stanowisku dyrektora ds. regulacji i rozwoju rynku w Vattenfall Poland. Jednocześnie w latach 2007 –2009 jako przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych (m.in. Vattenfalla) był członkiem rady nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Wcześniej, od 2004 do 2007 r. Bil był dyrektorem ds. sprzedaży w Vattenfall Heat Poland. W latach 2003 – 2004 pracował jako dyrektor ds. regulacji w RWE Polska. Od 2002 r. zajmował stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. marketingu i handlu w Stoenie. W latach 1998 – 2002 pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki. Wcześniej od 1995 r. związany był z Zakładem Energetycznym Łódź-Teren.

Źródło: www.forbes.pl

Źródło: twarzebiznesu.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.