Prezydent Bronisław Komorowski powołał 6 grudnia 2012 r. Janusza Piechocińskiego na wicepremiera i ministra gospodarki.

- Liczę na Państwa przychylność i życzliwość, a ze swojej strony deklaruję gotowość do ciężkiej i efektywnej pracy – powiedział wicepremier Piechociński. Podczas spotkania z Kierownictwem MG zapoznał się ze stanem prac legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki.

Źródło: http://www.mg.gov.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.