Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE). Dokument obecnie zostanie przekazany Komitetowi do Spraw Europejskich. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do prac legislacyjnych w Parlamencie. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Poniżej linki do projektu ustawy o OZE oraz uzasadnienia do projektu.

Projekt ustawy o OZE.

Uzasadnienie do projektu.

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.