Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której podstawowym celem jest realizacja inwestycji, polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie miasta Gubin o łącznej mocy 3,872 MW.

Główne zadania stawiane przez Zarząd Spółki to przede wszystkim sprawne przeprowadzenie inwestycji, a następnie produkcja i sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z czystego i odnawialnego źródła energii, stworzenie lokalnego źródła energii i rozproszenie istniejących źródeł energii, zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym, wzrost efektywności energetycznej, zmniejszenie uciążliwości produkcji energii elektrycznej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.