W dniach 11-12 października 2013 roku odbyło się w Jesionce Lubuskie Forum Gospodarcze. W konferencji zorganizowanej pod hasłem „Południe z potencjałem! Zasoby naturalne i fundusze unijne szansą rozwoju regionu” wzięli udział przedstawiciele biznesu, administracji oraz samorządu.

Wśród uczestników był również zarząd Przedsiębiorstwa Energetycznego Gubin Sp. z o.o.

Spotkanie otworzył przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Janusz Jasiński, który przedstawił potrzebę uproszczenia prawa w zakresie działań związanych z wydobyciem kopalin. W dalszej części konferencji poruszono następujące tematy:

- Perspektywy eksploatacji złóż miedzi i srebra w Lubuskiem (prof. dr hab. Stanisław Speczik, Dyrektor Generalny Miedź Copper Corporation);

- Elektrownia i kopalnia węgla Brody-Gubin – stan realizacji, perspektywy (Cezary Bujak, PGE Gubin Sp. z o.o.);

- Założenia małego trójpaku energetycznego i Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego (prof. dr hab. inż. Marian Miłek);

- Lubuskie 2014-2020 – strategia i jej realizacja z wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego);

- Wsparcie rozwoju gospodarki regionu poprzez fundusze Unii Europejskiej jako szanse dla lubuskich przedsiębiorstw (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego).

Podczas konferencji prof. Miłek zapowiedział podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Lubuskim Klastrem Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej a Aglomeracją Zielonogórską. Warto zwrócić również uwagę na podpisaną przez przedsiębiorców i uczestników forum petycję przygotowaną przez Organizację Pracodawców (OPZL) w sprawie poparcia działań zbadania i eksploatacji złóż miedzi oraz o równe traktowanie przez Rząd podmiotów gospodarczych ubiegających się o koncesje.

Część oficjalną zakończyła dyskusja panelowa.

Źródło: http://www.opzl.pl , http://www.lir.agro.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.