Dnia 24 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu Przedsiębiorstwu Energetycznemu Gubin Sp. z o.o. dofinansowania na projekt w ramach Działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” Priorytet III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 złożony w odpowiedzi na konkurs LRPO/3.2/1/2012.

Projekt Przedsiębiorstwa Energetycznego Gubin Sp. z o.o. tj. Budowa farmy fotowoltaicznej "Gubin 1" o mocy 1,504 MW zajął pierwsze miejsce w kategorii Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zdobywając 91,90 punktów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu LRPO/3.2/1/2012 znajduje się na stronie Lubuskiego Regionalnego Programy Operacyjnego:  http://www.lrpo.lubuskie.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.