Dnia 29 listopada 2012 roku Rada nadzorcza Enei podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 stycznia 2013 r. na prezesa spółki Krzysztofa Zamasza, dotychczasowego wiceprezesa Tauronu ds. handlowych. Enea podała, że do czasu przejęcia obowiązków przez Zamasza, obowiązki prezesa będzie pełnił Janusz Bil. Z kolei Tauron podał, że Zamasz złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa z dniem 31 grudnia 2012 r. W październiku Rada nadzorcza spółki Enei ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa.

Pod koniec września prezes Enei Maciej Owczarek z powodów osobistych złożył wypowiedzenie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem. Rada nadzorcza Enei powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki, do czasu powołania nowego prezesa, dotychczasowemu członkowi zarządu, Januszowi Bilowi.

Nowy prezes poznańskiej grupy to ceniony i szanowany w branży energetyk, który od 2008 r. jest wiceprezesem Tauronu. W spółce, z którą rozstanie się z końcem grudnia, odpowiada za obrót i sprzedaż energii elektrycznej oraz obsługę klienta. Pod względem ich liczby to numer jeden na polskim rynku energii.
Zamasz jest absolwentem katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ukończył studia podyplomowe m.in. z dziedziny energetyki jądrowej i rynków energii, ciepłownictwa, gazu, a także controllingu oraz IT.

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.