Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), który ma wykonać dla Ministerstwa Gospodarki analizę ekonomiczną poszczególnych technologii OZE, będzie miał na to 30 dni, ale liczonych od dnia podpisania umowy, co oznacza że nie przedstawi tego resortowi do końca czerwca - wynika z wypowiedzi dyrektora Departamentu OZE Janusza Pilitowskiego.

- Umowa nie została jeszcze formalnie podpisana. Choć „wyszła” już z departamentu OZE, musi jeszcze przed podpisaniem trafić do departamentu prawnego oraz biura budżetu i finansów MG. IEO będzie miał 30 dni od tego momentu - powiedział Pilitowski w rozmowie w kuluarach forum nt. fotowoltaiki.

Trzy tygodnie temu, po wygraniu konkursu, prezes IEO Grzegorz Wiśniewski deklarował w rozmowie, że instytut postara się zrobić analizę do końca czerwca. Informował wtedy, że celem opracowania jest analiza ekonomiczna poszczególnych technologii OZE, zgodnie z ich udziałem i zakładanym rozwojem, określonym w Krajowym Planie Działań (KPD) dla OZE. Analiza ma określić cenę sprzedaży energii z każdej technologii OZE, która musi być przyjęta, aby inwestycja w nią się opłacała, przy różnych kosztach dla poszczególnych technologii. Ma też pokazać, jaka powinna być wysokość wsparcia, aby poszczególne technologie mogły działać na rynku.

"Instytut Energetyki Odnawialnej w pierwszej kolejności będzie obliczał tzw. rozłożony (na czas trwałości oraz uwzględniający okres przewidywanego wsparcia) koszt produkcji energii elektrycznej w instalacjach uwzględnionych w KPD, następnie oceni "lukę finansową" w odniesieniu do kosztu jednostki energii (zł/MWh) dla danego rodzaju i technologii OZE w 2013 roku. W dalszej kolejności oszacuje wysokość współczynników korekcyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji w latach od 2013 do 2020 roku, z uwzględnieniem zmian kosztów technologii i cen energii elektrycznej dostarczanej do sieci krajowej" - podał ostatnio instytut.

Określenie wysokości wsparcia ma opierać się, według IEO, na zasadzie rekompensowania ponoszonych uzasadnionych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych mniej dojrzałych, ale czystych ekologicznie i perspektywicznych (w okresie do 2020 roku) technologii.

Na początku czerwca IEO zwrócił się do różnych podmiotów z sektora OZE, aby do 17 czerwca przekazały w formie ankiety dane o kosztach technologii i podstawowe dane finansowe dla zrealizowanych (dane rzeczywiste) lub realizowanych (dane w części szacunkowe) inwestycji w różne rodzaje OZE, w tym małe i duże projekty.

"W celu zachowania transparentności i jakości oraz reprezentatywności przyjętych danych wejściowych, są one zbierane w sposób otwarty, ankieta jest adresowana do wszystkich zainteresowanych firm, ekspertów i środowisk reprezentujących poszczególne technologie OZE" - podał IEO.

Formularz ankiety przygotowany został w pierwszej kolejności dla inwestorów oraz deweloperów, realizatorów inwestycji, dostawców technologii, operatorów instalacji i operatorów sieci, ale także ośrodków naukowych, firm doradczych oraz instytucji finansowych. Dane powinny dotyczyć inwestycji krajowych zrealizowanych w latach 2009-2013 lub realizowanych (inwestycja fizycznie rozpoczęta). Ankiety bezpośrednio skierowane zostały także do organizacji branżowych i instytucji finansowych, które mogą same wybrać najbardziej reprezentatywne inwestycje. Uzyskane dane z badań ankietowych zostaną poddane analizie statystycznej i weryfikacji deklaruje IEO.

Źródło: http://www.reo.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.