W najbliższych latach czeka nas rozwój energetyki solarnej. Wiąże się to z wejściem w życie nowej ustawy. Dziś farm słonecznych w Polsce jest niewiele – według URE działa zaledwie sześć instalacji o łącznej mocy sięgającej 1,12 MW. Dla porównania moc zainstalowania jednego wiatraka w farmie wiatrowej wynosi zazwyczaj 2 MW, a moc dużego bloku węglowego to blisko 1000 MW.

Polska zobowiązała się do roku 2020 zwiększyć zużycie energii ze źródeł odnawialnych do 15% i zredukować emisję CO2 o 20%. Rozwój energetyki słonecznej wpisuje się w tę strategię, jednak do tej pory rozwijał się u nas jedynie rynek kolektorów słonecznych, służących do produkcji ciepła (np. do podgrzania wody).

Natomiast barierą dla inwestorów w budowie farm fotowoltaicznych, produkujących prąd, były koszty wytworzenia energii, które są najwyższe spośród wszystkich źródeł energii. Według różnych szacunków wynoszą od 700 do ponad tysiąca złotych za megawatogodzinę. To ponad dwa razy więcej, niż kosztuje produkcja energii w farmach wiatrowych. Powodem jest głównie niski średni czas wykorzystania mocy zainstalowanej (ok. 1000 godzin w roku). Dlatego projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewiduje największe wsparcie właśnie dla elektrowni słonecznych – 2,85 zielonego certyfikatu w 2013 roku. Oznacza to, że firmy za wyprodukowanie każdej megawatogodziny energii mogłyby liczyć na przychód w wysokości około 1017 zł (wartość zielonych certyfikatów plus cena energii).

Źródło: http://www.ekonomia24.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.