We wtorek 11 czerwca 2013 prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla spółek obrotu z grup Enea, Energa i PGE. Jak podkreśla URE sprzedawcy uznali argumentację prezesa Urzędu, że istnieją przesłanki do obniżenia cen.

Prezes URE zakończył proces taryfowania cen energii elektrycznej dla odbiorców domowych, który trwał od 20 maja. Postępowaniem objętych było czterech sprzedawców z urzędu - sprzedających energię elektryczną do blisko 13 milionów gospodarstw domowych.

11 czerwca Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea, Energa i PGE. Taryfa przedsiębiorstwa Tauron Sprzedaż została zatwierdzona 5 czerwca 2013. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców z grupy G, tj. gospodarstw domowych od ok. 3,9 do 4,6 proc. - poinformował Urząd.

Jak wyjaśnia URE powodem obniżek są zmiany sytuacji na rynku energii, w szczególności obniżenie ceny zakupu energii na rynku hurtowym oraz spadające ceny zakupu tzw. zielonych certyfikatów.

Źródło: http://www.cire.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.