5 listopada 2012 odbyło się w MG spotkanie dotyczące fotowoltaiki. Głównym tematem konferencji prasowej z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka była prezentacja pierwszej w Polsce przemysłowej farmy produkującej energię ze słońca oraz rozwiązania zaproponowane w ustawie o odnawialnych źródłach energii.


- Fotowoltaika, czyli wykorzystanie energii pochodzącej ze słońca, odpowiada oczekiwaniom i sposobowi użytkowania energii przez polskich odbiorców – zaznaczył wicepremier Pawlak. W opinii szefa MG, fotowoltaika może być szansą na szybką modernizację polskiej energetyki. – Tym bardziej dziś, kiedy możemy korzystać z dużo bardziej dopracowanej technologii w zakresie OZE – dodał wicepremier Pawlak.


Wiceszef rządu przypomniał także, że przygotowana przez MG ustawa o OZE ma wspierać i ułatwiać wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. – Dążymy do tego, aby jak najbardziej uprościć procedury z tym związane –  stwierdził wicepremier Pawlak. – W ramach ustawy proponujemy też system wsparcia dla poszczególnych instalacji, który będzie obowiązywać przez 15 lat od ich oddania do użytkowania – dodał.


Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak podkreślił, że regionalne wykorzystanie OZE pobudza rozwój lokalny, zapewniając nowe miejsca pracy, wspierając miejscowe inwestycje i integrując lokalne społeczności. - Stawiamy nie tylko na duże projekty przemysłowe, ale przede wszystkim na łatwy dostęp gospodarstw domowych do energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – powiedział. - Każdy dom będzie mógł teraz posiadać własną elektrownię – podsumował wiceminister Kasprzak.
 

Źródło:  http://www.mg.gov.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.