Omówienie priorytetów strategii energetycznej Polski było głównym tematem posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”. Spotkanie zespołu, pod kierownictwem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, odbyło się 7 maja 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Podczas spotkania wnioski z raportu dotyczącego Memorandum Gazowego przedstawił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Tematem dyskusji był również zakres zadań i podział prac zespołu w zakresie budowania strategii energetycznej Polski.

W spotkaniu wzięli udział szefowie następujących resortów: finansów, spraw wewnętrznych, skarbu państwa, rolnictwa i rozwoju wsi, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, spraw zagranicznych, transportu i budownictwa oraz gospodarki morskiej. Obecny był szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wiceprzewodniczący Komitetu Stałego Rady

Zgodnie z "Polityką energetyczną Polski do 2030 roku" udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw.

Źródło: http://www.mg.gov.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.