Ostateczny projekt ustawy o OZE powinien trafić pod obrady Rady Ministrów w przyszłym tygodniu – powiedział we wtorek 2 kwietnia Donald Tusk. Premier zapowiedział także, że w ustawie znajdą się rozwiązania preferujące „adekwatne do polskich możliwości” źródła energii.

Projekt ustawy o OZE będzie respektował unijne zobowiązania dotyczące 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku – podkreślił premier podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu – jednak, jak dodał, niektórzy „najradykalniejsi” działacze ekologiczni mogą być zawiedzeni.

- Zdaję sobie sprawę, że w wielu państwach europejskich powstała cała ideologia na rzecz OZE jako metody na walkę z globalnym ociepleniem. Chcę powiedzieć, że nie lekceważąc zjawisk meteorologicznych (…)przede wszystkim musimy zadbać o to, by energia w Polsce była powszechnie dostępna i możliwie tania – mówił premier.

Dlatego w ustawie nie będzie faworyzowania najdroższych sposobów produkowania energii odnawialnej. Rząd chce szukać takich źródeł, które są najbardziej adekwatne do polskich możliwości. W tej kwestii w najbliższych dniach ma dojść do ostatecznych rozstrzygnięć – poinformował Donald Tusk. Dodał również, że w przyszłym tygodniu projekt ustawy o OZE - w swojej ostatecznej wersji – powinien trafić pod obrady Rady Ministrów.

Na ustawę o OZE polscy przedsiębiorcy czekają już ponad dwa lata. Termin wdrożenia przez Polskę Dyrektywy 2009/28/WE minął 5 grudnia 2010 roku. Od tego czasu zaprezentowano już cztery projekty ustawy o OZE – ostatni w październiku ubiegłego roku. Komisja Europejska, nie czekając dłużej na efekt prac polskiego rządu, pozwała Polskę za niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Polska może zapłacić ponad 133 tys. euro za każdy dzień zwłoki od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji.

Źródło: http://www.reo.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.