16 sierpnia 2013 roku Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, iż Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak energetyczny wprowadza m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady związane z  promowaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

Komunikat Kancelarii zwraca uwagę, że podpisana ustawa jest krokiem w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz  wsparciem dla rozwoju energetyki prosumenckiej, jednakże do uregulowania pozostaje jeszcze kilka kluczowych kwestii takich jak np.: kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii. Według informacji Kancelarii Prezydenta RP „niezbędne jest też przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii.” Kluczowa zatem wydaje się być dalsza praca nad regulacją pozostałych kwestii w zakresie polityki energetycznej i kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP  http://www.prezydent.pl

Aktualności

Statystyki

Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez PEG wynosi 3,63 mln kWh/rok.

Redukcja CO2

Elektrownia fotowoltaiczna PEG pozwoli na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ok. 3,5 tys. ton rocznie.

Nasłonecznienie

Według IMGW dla lokalizacji elektrowni PEG łączna liczba pełnych godzin nasłonecznienia w roku 2011 wynosiła ponad 1900 h.